कम्पनी शो र कारखाना भ्रमण

कारखाना

SANDLAND GARMENT चीनमा पोलो शर्ट, टी-शर्ट, प्यान्टी, सर्ट्स र खेलकुदका कपडा निर्माता हो;सोर्सिङ, विकास, मर्चेन्डाइजिङ, उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रणदेखि ढुवानीसम्म सेवा प्रदान गर्नुहोस्।